Veľký Meder termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS - Slovensko

Vodné dielo Gabčíkovo - Veľký Meder - okolie

Účelom Vodného diela Gabčíkovo je najmä ochrana pred  povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viackrát katastrofické záplavy. Vodné dielo Gabčíkovo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu lodí, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky.
Gabčíkovo - vodné dielo má veľmi významnú úlohu pri stabilizácii koryta Dunaja a vytvorilo tak podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.

Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od októbra 1992. Hydroagregáty na výrobu elektriny, ktorých je nainštalovaných 8 majú výkon 720 MW. Výsledky už priniesol i rozsiahly monitoring priľahlého územia. V žiadnej zo zisťovaných skutočností sa environmentálne parametre nezhoršili, ba dokonca kvalita zásob pitnej vody sa zlepšuje. 
Nakoľko ramenná sústava potrebuje každoročne v určitom období zvýšené hladiny prietokov, bol pri obci Dobrohošť vybudovaný nápustný objekt do ramennej sústavy, ktorý umožňuje realizovať simulované záplavy v čase, keď je to podľa odborníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky optimálne. 
Spor medzi Maďarskou a Slovenskou republikou o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bol spoločne predložený medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu.
Pre viac informácií o možnosti ubytovania kliknite TU.

Poznáte termály Veľký Meder?
1) Ideálne miesto pre liečenie pohybového ústrojenstva.
2) Ideálne miesto pre cyklistov, rodiny s deťmi a dôchodcov. Najviac slnečných dní na Slovensku Vám vždy spríjemní Vašu dovolenku vo Veľkom Mederi.
3) Jeden deň si odskočte na výlet do starobylého mesta Gyor, Komárno, navštívte blízke hlavné mestá Budapešť, Bratislava alebo Viedeň.
4) Pobyty, akcie a ubytovanie máte bez sprostredkovateľa za najlepšie ceny.