Veľký Meder wellness

Uvádzame Vás do poznania pojmov SPA & Wellness

SPA - Sanitas per Aqua - Zdravie prostredníctvom vody

Termín SPA sa je spojený s liečením pomocou vody, tento postup je tiež známy aj ako balneoterapia. Kúpeľné mestá alebo kúpeľné strediská (vrátane kúpeľov s horúcimi prameňmi) zvyčajne ponúkajú rôzne zdravotné procedúry. Viera v liečebnú silu minerálnych vôd siaha až do praveku. Tieto praktiky boli populárne po celom svete, ale sú rozšírené najmä v Európe a Japonsku. Denné kúpele sú tiež celkom populárne, a ponúkajú rôzne s procedúry s osobným prístupom.

WELLNESS - day SPA - poskytovanie služieb na dennej báze.

Wellness - day SPA - denne SPA je zariadenie, ktoré poskytuje celú škálu služieb pre účely zlepšenia zdravia, krásy a relaxu prostredníctvom osobnej starostlivosti, ako sú masáže, ošetrenie tváre, rôzne druhy liečebných procedúr. Týmto sa odlišuje od salónu krásy tým, že obsahuje zariadenia, ako je sauna, bazén, parný kúpeľ, vírivka, ktoré hostia môžu používať navyše aj k ich liečbe.

WELLNESS - Destination SPA - poskytovanie služieb spojených s pobytom

Wellness - Destination SPA - Pobytové SPA ponúka podobné služby ako denné SPA, ale jednotlivé služby sú integrované do pobytových balíčkov, ktoré zahŕňajú stravu, ubytovanie, cvičenia, jógu, vysvetlenie pojmu wellness, objasnenie vedenia správneho životného štýlu, kde účastníci sú ubytovaní po dobu ich pobytu. Hotel - SPA môže tiež fungovať ako denné SPA, v prípade, že umožní prístup neubytovaných návštevníkov, ktorý nie sú hosťami hotela.

Prečo 7 a viac dňové pobyty ?

Cieľom pobytového SPA sú krátkodobé pobyty v rámci ktorých sú poskytované individuálne služby pre kúpeľných návštevníkov s cieľom vytvoriť si zdravé a správne návyky. Historicky veľa takýchto SPA zariadení vzniklo na mieste prírodných horúcich prameňov alebo zdrojov minerálnych vôd. Pri sedemdňových pobytoch tieto zariadenia poskytujú komplexný program, ktorý zahŕňa kúpeľné služby, zvyšovanie fyzickej zdatnosti, wellness vzdelanie, zdravú kuchyňu a podobne.

Niektoré pobytové SPA & Wellness hotely ponúkajú all-inclusive programy, kde pri príchode do hotela, spolu s fyzioterapeutom vypracujú pre hosťa individuálny program v záujme jeho potrieb a možností. Tieto programy zahŕňajú odborný fitness program, zdravú kuchyňu, vzdelávacie kurzy a semináre. V tom sú zahrnuté aj služby ponúkané salónom krásy alebo služby ponúkané day SPA. Hosť býva a podieľa sa na komplexnom programe v danom SPA & Wellness hotely, namiesto toho, aby využíval nekoordinovane iba jednotlivé služby dennej SPA samostatne. SPA & Wellness hotely sa najčastejšie nachádzajú na exotických miestach alebo v kúpeľných mestách ako je Veľký Meder.

HISTÓRIA - Sanitas per aqua - zdravie prostredníctvom vody - SPA

SPA je metóda fyzioterapie spojená s vodou, je to synonymum pre vodoliečbu, balneoterapiu a thalassoterapiu. SPA centrá obyčajne ponúkajú procedúry, ktoré využívajú minerálnu alebo morskú vodu, riasy, minerálne soli, liečivé bahno alebo liečivé byliny.Vývoj dnešných SPA centier začínal pestovaním hygieny v starovekom Grécku, cez osviežujúce procedúry, ktoré boli spoločenským vyžitím v antickom Ríme. Získané skúsenosti využívali Turci a Arabi na zdokonalenie termoterapie. Ďalší vývoj empirického charakteru prameňov minerálnych vôd vo vnútri Európskeho kontinentu formou kúpeľov, zábalov a pitných režimov viedol až po známe kúpele a moderné hotely, ktoré nie sú závisle na zdrojoch morskej a minerálnej vody. Poznáme ich pod názvom SPA hotely.

Termálnu vodu využívali na našom území už v paleolite
Prvé doložené využívanie termálnych prameňov na Slovensku je z paleolitu pri Gánovciach, Banke a Moravanoch pri Piešťanoch, v Bojniciach a Dudincoch. Od 5. do 8. storočia na slovenské územie prenikali Slovania, ktorí mali dostatok vedomostí o parných a potných kúpeľoch. Po rozpade Rímskeho impéria došlo aj u nás k úpadku kúpeľníctva. Ožilo až koncom 14. storočia, kedy vznikali mestské parné kúpele označované ako STUBAE (Stuben). Prvé náznaky kúpeľnej liečby predstavovali malé bazéniky, vyhĺbené jamy a kade s teplou vodou pod holým nebom (Turčianske Teplice, Dudince, Piešťany, Rajecké Teplice). Ako jedny z prvých vznikli v roku 1 351 kúpele pri teplých prameňoch neďaleko Dolnej Štubne s názvom termálnej vody toplucha (teplica). V roku 1 402 sa začal používať názov Thermae Thurocienses (Turčianske teplé kúpele). Od roku 1376 sa uvádza v literatúre osada Rajecké Teplice.

Ide o filozofiu, dizajn a program
Filozofia SPA sa odvíja od prostredia a predpokladu prirodzených služieb charakteristických pre danú lokalitu. Dizajn sa odvíja od filozofie a stanovených programov v nadväznosti na stanovené komunikačné línie procedúr. Program musí stáť na pevne daných pilieroch. Význam filozofie SPA v súčasnosti stúpa v dôsledku nárastu civilizačných chorôb a stresu, pretože pôsobí aj ako harmonizujúci prvok, ktorý dáva procesy a stavy v ľudskom organizme do vyvážených pomerov. SPA nie je len moderný trend, ale aj prostriedok na regeneráciu síl potrebných na dosiahnutie maximálnych výkonov vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Na záver je treba zdôrazniť, že SPA je jedna z metód využívaných v rámci wellnes a vďaka svojej väzbe na vodu môže byť pre každé centrum originálne. Problém súčasnej doby je, že mnohí budúci majitelia rozmýšľajú o dobudovaní alebo vybudovaní SPA centier intuitívne správne. Nedostatočne však konzultujú svoje predstavy so SPA konzultantmi a zamestnávajú nedostatočne fundovaných manažérov. V dôsledku toho, sú tieto centrá často nedostatočne využívané a stávajú sa ekonomickou záťažou pre ich majiteľov.

Poznáte termály Veľký Meder?
1) Ideálne miesto pre liečenie pohybového ústrojenstva.
2) Ideálne miesto pre cyklistov, rodiny s deťmi a dôchodcov. Najviac slnečních dní na Slovensku Vám vždy zpríjemní Vašu dovolenku vo Veľkom Mederi.
3) Jeden deň si odskočte na výlet do starobylého mesta Gyor, Komárno, navštívte blízke hlavné mestá Budapešť, Bratislava alebo Viedeň.
4) Pobyty, akcie a ubytovanie máte bez sprostredkovateľa za nejlepšie ceny.